DE
COACH EXPEDITIE

In de COACH EXPEDITIE leer je coachen vanuit het systemisch perspectief. Het grote verschil tussen systemische coaching en andere vormen van coaching is de focus op de omgeving en achtergrond van de cliënt.

Wil jij leren coachen op de existentiële laag?

Om een bijdrage te leveren aan een wezenlijke verandering in het leven van je cliënt? En daarmee ook van betekenis te zijn voor een verandering in het leven van de mensen om hem of haar heen? Dan is de Coach Expeditie een waardevolle opleiding voor je.

DE COACH EXPEDITIE

Leergang systemisch coachen
8 Live dagen  |  16 Online lessen  |   Supervisie |  Thuisoefeningen  

In de COACH EXPEDITIE leer je coachen vanuit het systemisch perspectief. Het grote verschil tussen systemische coaching en andere vormen van coaching is de focus op de omgeving en achtergrond van de cliënt. De aandacht is erop gericht om de cliënt naar zijn of haar probleem te laten kijken in relatie tot de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt.

Coach en cliënt gaan samen op onderzoek uit om verborgen dynamieken en belemmerende patronen uit de familie van herkomst, in partnerrelatie(s) of in de werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken.

De leergang
Deze leergang bestaat uit acht opleidingsdagen, verdeeld over vier blokken. Daarnaast volg je 8 online lessen met thuisopdrachten, zijn er 2 supervisie webinars en is er een Facebookgroep voor het delen van ervaringen. Je leert op welke manier de systemische perceptie kan worden verweven in je 1-op-1 begeleiding en hoe een systemische coaching kan plaatsvinden.

De houding van het niet weten
Systemisch coachen is de houding van oordeelloosheid, van het niet- weten en niet-doen. Oog en oor ontwikkelen voor wat er onder de oppervlakte verscholen ligt. Als systemisch coach creëer je toegang tot de onbewust opgeslagen systemische informatie waarover iemand, als schakeltje in het grotere geheel, beschikt. Je onderzoekt samen hoe zijn of haar vraagstuk te maken heeft met onvervulde systeembehoeften, familiedynamieken en verborgen loyaliteiten. 

Het ontwikkelen van je eigen stijl
In de Coach Expeditie word je uitgenodigd om een stijl te vinden die bij je past. Hoe meer je je eigen stijl ontwikkelt, hoe sterker je bent als coach. Tijdens de opleiding onderzoek je hoe de systemische denk- en werkwijze zich verhoudt met jouw normen en waarden. Je onderzoekt waar het een plek krijgt ten opzichte van je leven of je werk.

Het doel van de Coach Expeditie is dat je de principes en houding van het systemisch fenomenologisch werk kunt toepassen en dat je cliënten op een verantwoorde wijze kunt begeleiden. Na het voltooien van de opleiding ontvang je een certificaat.

Wanneer je systemisch wilt leren waarnemen en werken, is het van groot belang dat je je eigen plek binnen je systeem van herkomst kent én neemt. Binnen de COACH EXPEDITIE wordt veel aandacht geschonken aan je eigen ervaringen. Er wordt geoefend met eigen thema’s van de deelnemers en met gastcliënten, onder supervisie van de trainer.


BLOK 1
Het eerste blok staat in het teken van de basishouding van de systemisch coach en het fenomenologisch waarnemen. Ook leer je de belangrijke inzichten van Bert Hellinger over de werking van de verschillende gewetens met hun aspecten van binding, ordening en balans.
Als systemisch coach maak je gebruik van onbewust en halfbewust opgeslagen systemische informatie van de cliënt. Je leert hoe de toegang tot die informatie verkregen wordt.

Programma-onderdelen
De uitgangspunten voor systemisch coachen
Systeemtheorie
Systemisch fenomenologisch waarnemen.
De werking van het Persoonlijk-, Collectief- en Spiritueel Geweten.
De principes van Binding, ordening en balans
Genogram

BLOK 2

In dit blok leer je om, met de blik op het geheel, oplossingsruimte te creëren voor je cliënt daar waar hij verstrikt zit in een dynamiek of patroon. Problemen of symptomen in het leven van een cliënt staat niet op zichzelf, maar zijn vanuit systemisch perspectief  gezien een oplossing voor iets dat in het systeem aandacht  nodig heeft.

Programma-onderdelen
De theorie over het ontstaan van dynamieken en patronen in sociale systemen:
– Hoe herkennen we elk patroon?
-Voor wat is het patroon een oplossing
– Welke mogelijke oplossingsrichtingen richtingen zijn er?
Herkennen van de verschillende systemen van een cliënt
Herkennen welke plek de cliënt inneemt in die systemen
Toegang creëren tot systemische informatie, de cliënt bewust laten worden van de plekken die hij inneemt in verschillende systemen.
Oefeningen om dynamieken en patronen te herkennen

BLOK 3
Je innerlijke houding is van doorslaggevend belang bij het effect van systemisch coaching. Vanuit de juiste bassihouding krijg je toegang tot onbewuste informatie en nodig je je cliënt uit om met je mee te gaan. In dit blok onderzoek je tevens je eigen positie t.o.v. het cliëntsysteem en je eigen natuurlijke neigingen in coaching.

Programma-onderdelen
Problemen zijn oplossingen
Oefenen met zinnen en interventies
Overlap van systemen herkennen en uittesten
De positie van de coach
Contact en contract
Ordening van helpen
Verdiepende waarneming en felt sense
Systeemopstellingen d.m.v. visualisaties, met poppetjes, vloerankers of andere elementen

BLOK 4 
Tijdens de opleiding is steeds de vertaling gemaakt naar je eigen, dagelijkse praktijk. In dit blok reflecteren we op je ontwikkeling en op hoe je je eigen stijl verder kunt ontwikkelen. Daarnaast zetten we de puntjes op de i voor wat betreft de het systemische coach sessie.

Programma-onderdelen
De opbouw van een systemisch coachgesprek
Holding space
Oefenen met gastcliënten van buitenaf, met supervisie van een opleider
Afronding en uitreiken van het certificaat

Integratie draagt bij aan de verankering van je leerervaringen. Tijdens de blokken wisselen theorie en praktijk zich af. De vertaling naar je dagelijkse praktijk krijgt veel aandacht. 

 • Voor je opleiding beschrijf je je leerdoelen aan de hand van de eerste thuisopdracht.
 • Je houdt gedurende de opleiding een logboek bij van zowel je persoonlijke als professionele ontwikkeling.
 • Je begeleidt tijdens de opleiding eigen cliënten. 
 • Je maakt je eigen genogram en onderzoekt welke belangrijke dynamieken er spelen. Kies tenminste 2 dynamieken uit jouw gezin van herkomst en werk deze uit in een verslag.
  Je beschrijft:
  – De betekenis van die dynamieken in het heden, verleden en toekomst.
  – De kwaliteiten en valkuilen van jouw dynamieken
  – Hoe jij je als coach kunt richten om alles en iedereen binnen het systeem waarmee je werkt in te sluiten,
    in relatie tot deze dynamieken.
 • Je verslag dient uiterlijk 2 weken voor het laatste blok naar de trainer te worden gemaild.
 • Tijdens het laatste blok laat iedere deelnemer een systemische coaching zien onder supervisie van de trainer.
 • Voorwaarden voor certificering zijn het bijwonen van de opleidingsdagen, de supervisie webinars en het inleveren van je verslag.

De Coach Expeditie richt zich op het verwerven van inzicht en het opdoen van ervaring met de systemisch fenomenologische waarneming en het ontwikkelen van de juiste basishouding, in combinatie met het toepassen van systemische werkvormen in de 1-op-1 begeleiding.

 

Na de opleiding

 • Ken je de werking van systemen en van het persoonlijk-, collectief-  en spiritueel geweten.
 • Heb je geleerd de samenhang te herkennen tussen het gedrag van mensen en de sociale systemen waar ze deel van uitmaken.
 • Ken je de systemische basisprincipes en heb je oog ontwikkeld voor het herkennen van patronen en dynamieken.
 • Kun je de cliënt in contact brengen met systemische informatie door systemische vragen te stellen en werkvormen in te zetten, waardoor je de cliënt inzicht geeft in zijn of haar onbewuste patronen.
 • Heb je ervaren op welke manier het systemisch perspectief kan worden verweven in je werk als coach.
 • Je zelfinzicht en bewustzijn wordt ruimer. Dit geeft een krachtige impuls voor meer aanwezigheid, autonomie en verbondenheid.
 • Het bereik van je mogelijkheden neemt toe, zowel persoonlijk als professioneel.

Investering

Je investering bedraagt € 1.795,00 ex btw. Tot 14 januari 2019 geldt een vroegboekkorting van € 150,00. 

De studiebelasting voor het doornemen van de online lessen en het maken van enkele huiswerkopdrachten is circa twee uur per week, naast het lezen van relevante artikelen en boeken

De opleiding omvat
8 live dagen
8 online lessen met theorie, casuïstiek, audio-en videobestanden, thuisopdrachten
2 supervisie webinars
een Facebookgroep voor inspiratie en het delen van ervaringen
een syllabus met oefeningen
koffie, thee, lunches
maximaal 10 deelnemers

De opleiding start twee keer per jaar, in het voor- en naajaa

 • Je hebt ervaring opgedaan in het systemische veld, bijvoorbeeld door een eigen thema in te brengen in een opstelling of als representant in een opstelling van iemand anders.
 • De opleiding is voor counselors, (NLP)coaches, therapeuten, en andere 1-op-1 begeleiders (managers, artsen, psychologen, docenten etc.) die in hun werk coach situaties tegenkomen. 

De opleiding wordt gegeven in de trainingslocatie aan het Zuiderend 70 in Drachten.

Data (worden binnenkort gepubliceerd)

 • sept 2019
 • okt 2019
 • nov 2019
 • dec 2019

Tijden

Van 10.00 – 17.00 uur.

Ochtendprogramma van 10.00-12.45 uur.
Middagprogramma van 13.45-17.00 uur.

De leergang start twee keer per jaar, in het voor- en najaar .

Je investering bedraagt € 1.795,00 ex btw

Aanmelden

GREETJE KOMDEUR

Mijn naam is Greetje Komdeur, systemisch coach, opsteller en trainer.
Ik nodig je uit om met me mee te gaan op een fascinerende expeditie. We trekken het systemische veld in.

Mijn naam is Greetje Komdeur, systemisch coach, familieopsteller en trainer. Mijn eerste kennismaking met systemisch werk was een familieopstelling. Ik was meteen ‘verkocht’ door het diepe effect hiervan. 

Deze ervaring heeft ertoe geleid dat ik me ben gaan verdiepen in het systemisch werk en heb mogen leren van zowel grondlegger Bert Hellinger, als van een scala aan opstellers en trainers in binnen- en buitenland. De afgelopen jaren heb ik honderden mensen gecoacht en opgeleid tot systemisch coach of familieopsteller. 

Mijn houding kenmerkt zich door rust, helderheid, intuïtie, humor, creativiteit en de verbinding met het grotere geheel. Ik werk met jou op basis van gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Dit doe ik door echt contact te maken, met een open hart en een innerlijk ‘ja’ tegen alles wat er is. 

Ik stimuleer je om het beste uit jezelf te halen; waar liggen jouw talenten en hoe zet je deze in? Ik kies heel bewust voor het werken met kleine groepen. Alleen zo kan ik je de persoonlijke begeleiding geven die ik belangrijk vind en waar anderen mij om waarderen. 

Systemische coaching reikt en raakt diep. Het levert naar mijn idee niet alleen veel mogelijkheden op voor je cliënten, het geeft ook een andere, diepere invulling aan je leven en de beleving van je werk als coach. 

Mijn intentie met de Coach Expeditie is om nog veel meer mensen in contact te laten komen met het verzachtende, helende en verbindende effect van systemische coaching. In deze leergang deel ik al mijn kennis en ervaring met je. 

Greetje Komdeur

Aanmelden

De voordelen op een rij:

 • On- en offline leren. Thuisoefeningen in je eigen tempo.
 • Alle lessen, video’s, audiobestanden en werkboeken zijn online beschikbaar. Life-time toegang tot alle modules.
 • Upgrades, nieuwe modules en oefeningen worden gratis toegevoegd.
 • Toegang tot de online community met andere deelnemers. Je kunt hier 24/7 ervaringen uitwisselen en vragen stellen.
 • Veel aandacht voor het ontwikkelen van je eigen stijl en implementatie in je dagelijkse praktijk.
 • Na het behalen van je certificaat worden je gegevens vermeld op de pagina van het Systemisch Coach Gilde.
 • Follow-up en verdieping in de vorm van masterclasses, coaching of supervisie.

De
belangrijkste
vragen

Leer ik in de COACH EXPEDITIE alles wat ik moet weten?

Binnen de COACH EXPEDITIE wordt veel aandacht geschonken aan je eigen ervaringen. Wanneer je systemisch wilt gaan coachen, is het essentieel dat je je eigen plek in je systeem van herkomst kent én neemt. Steeds weer wordt de vertaling gemaakt naar jouw dagelijkse praktijk. Op deze manier leer je het vak niet alleen van binnen uit, maar word je ook uitgenodigd om je gedrag -in relatie tot je omgeving- voortdurend te onderzoeken. Na de leergang heb je voldoende bagage opgedaan om aan de slag te gaan. Je eigen proces bepaalt hoe je hier vorm aan geeft.

Kan ik de investering opvoeren als kosten?

Als zelfstandige kun je de opleiding in je boekhouding opvoeren als studiekosten. De btw is aftrekbaar. Als je de opleiding volgt om beter te kunnen functioneren in je huidige beroep, kun je de kosten mogelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de site van de Belastingdienst vind je meer informatie hierover. 

Waar vind ik de online lessen?

Je ontvangt een link naar de besloten Facebookgroep en de beveiligde online leeromgeving. Je kunt dan 24/7  inloggen, alles bekijken en werkboeken downloaden. Na de leergang houd je lifetime toegang tot de online leeromgeving. Updates worden kosteloos toegevoegd. 

Zijn er naast de training nog andere kosten?

Mogelijk maak je kosten voor de aanschaf van boeken. Of voor deelname aan groepsopstellingen of systemische coaching. Het onderzoeken van je eigen thema’s is een onderdeel van je leerproces. De mate waarin je de systemische houding verinnerlijkt, is bepalend voor je effectiviteit als coach.

Ik heb nog geen coach ervaring. Is de training dan wel geschikt voor mij?

De leergang is niet geschikt als je nog geen opleiding of ervaring hebt in het 1-op-1 begeleiden. Ook is het belangrijk dat je eigen thema’s hebt onderzocht in een groepsopstelling of systemische coaching. Je persoonlijke groei en de vaak intense processen waarmee systemisch coachen gepaard kan gaan, vormen een wezenlijk deel van de opleiding.

Wat deelnemers vertellen:

In mijn optiek zijn er twee soorten systemische trainers. Degene die de stof kennen en degene die het leven. Greetje leeft vanuit het systemisch gedachtegoed. Dit maakt dat haar trainingen zuiver zijn en dat ze raken. Ze brengt voornamelijk verzachting en waar nodig confronteert ze. In beide gevallen leidt het tot een nieuwe beweging. Greetje brengt een mooie vaardigheid met zich mee, namelijk: het ontastbare, tastbaar maken. Ze kan de theorie dusdanig vereenvoudigen dat het praktisch gaat leven. Haar trainingen hebben mij persoonlijk doen groeien en ook zeker als trainer & coach vaardiger gemaakt in het bewegen van mensen.
Tom van Ruiten
Trainer & coach
Greetje is een open, warme persoonlijkheid en een professionele coach en trainer. Ze weet precies wat ze doet. Ze geeft haar deelnemers veel aandacht en begeleiding, waarbij ze vanaf een afstandje meekijkt. Ze weet snel de zere plekken te vinden en is tegelijkertijd liefdevol en niet oordelend, dat vind ik heel bijzonder aan haar. Bij haar is alles mogelijk en niks is raar. Ze biedt veel ruimte om zelf ontdekkingen te doen en inzichten te krijgen. Wat ik vooral van haar geleerd heb, is dat ik niet alles hoef te begrijpen. Ik heb geleerd om op mijn gevoel te vertrouwen. Dat geeft rust en veiligheid in mezelf.
Ilona Movsesjan
Coach

Aanmelden

NÁ DE COACH EXPEDITIE GAAT DE REIS VERDER!

Nadat je de leergang hebt afgerond:

 • Kun je deelnemen aan masterclasses van de Academie voor Systemisch Coachen. Er worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld en verdiepende vaardigheden opgedaan rondom specifieke thema’s.
 • Houd je toegang tot de online leeromgeving en de Facebook groep.
 • Worden je gegevens opgenomen in het Systemisch Coach Register, waar coaches, die door de Academie voor Systemisch Coachen zijn opgeleid, zich kunnen profileren.
 • Is supervisie of coaching mogelijk, zowel live als via Zoom (met opname die je terug kunt kijken).

 PRAKTISCHE GEGEVENS

Startdatum: september 2019.

8 live dagen, 15 online lessen, online supervisie.

Trainer: Greetje Komdeur.

Locatie: Zuiderend 70, Drachten.

Maximaal 10 deelnemers.

Inclusief: koffie, thee, lunch.


Prijs € 1.795,00 ex btw

Aanmelden

ACADEMIE VOOR SYSTEMISCH COACHEN

Greetje Komdeur

06 414 690 35

Theo van Doesburgstraat 54, 9204 KX Drachten

KvK 53675150